De zekerheid van goede zorg, dat mag u verwachten van onze praktijk. Wij zijn namelijk lid van de  vereniging Fysiovisie, een vereniging van 30 kwaliteitspraktijken voor fysiotherapie in de regio Zuid-Oost Brabant.

Elke Fysiovisie-praktijk voldoet aan het hoge kwaliteitsniveau dat door de vereniging is vastgesteld, zodat u de beste diagnose, behandeling en nazorg krijgt. Daarnaast beschikken alle Fysiovisie-praktijken over het HKZ-certificaat (kwaliteitsborging in de zorg). Dit is een voorwaarde voor het lidmaatschap. Maar ook de faciliteiten, oefenruimtes, apparatuur, service en bereikbaarheid van de aangesloten praktijken zijn van het hoogste niveau.

Doordat wij – als Fysiovisie-praktijken – intensief samenwerken, kunnen we elkaars kennis en specialisaties optimaal benutten. Op die manier leren we van elkaar en wordt de kwaliteit van elke individuele praktijk voortdurend verhoogd.

Niet elke fysiotherapiepraktijk in Zuid-Oost Brabant kan lid worden van Fysiovisie. Alleen praktijken die aan de hoge kwaliteits- en lidmaatschapscriteria voldoen komen voor lidmaatschap in aanmerking. De aangesloten praktijken hanteren één kwaliteitssysteem en trekken zoveel mogelijk samen op voor maximale efficiency.

Inmiddels zijn tientallen fysiotherapiepraktijken in Zuid-Oost Brabant bij Fysiovisie aangesloten. Daarmee is de vereniging een factor van belang in het overleg met zorgverzekeraars en andere partijen. Eén doel staat daarbij altijd voorop: u, de patiënt, de zekerheid bieden van goede zorg. Of beter gezegd: de béste zorg.

Voor meer informatie over deze vereniging verwijzen wij u naar de website: www.fysiovisie.nl

Fysiovisie_1