Vanaf oktober 2012 is onze praktijk HKZ-gecertificeerd (kwaliteitsborging in de zorg). Het doel van de HKZ certificering is om alle praktijkprocessen te beschrijven en op alle onderdelen voortdurend kritisch te kijken hoe er kwaliteitsverbetering kan plaatsvinden. Het HKZ-certificaat betekent dat onze praktijk intern de zaken goed op orde heeft, dat bij ons de patiënt altijd centraal staat, dat onze praktijk voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod, betrouwbare resultaten presenteert en voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten en de overheid worden gesteld. Ook maakt het certificaat duidelijk dat onze praktijk een kwaliteitssysteem hanteert dat aan de internationale ISO-9001-normen voldoet. Voor u als patiënt betekent dit dus: de kwaliteit van de praktijk is gegarandeerd.

Het HKZ traject waarborgt ons lidmaatschap van het kwaliteitsnetwerk Fysiovisie. Een netwerk met 30 HKZ-praktijken in de regio Zuid-Oost Brabant. Omdat wij jaarlijks een verplichte audit ondergaan is dit een continue proces binnen de praktijk.

partner-HKZ