Fysiotherapie valt onder de paramedische behandelvormen. De fysiotherapeut is een specialist op het gebied van het bewegingsapparaat. Problemen op dit gebied kunnen ontstaan door een verkeerde balans tussen belasting en belastbaarheid of door bepaalde aandoeningen.
De ontstane klachten kunnen bewegingsbeperkingen, pijn, verminderde kracht en/of verminderde conditie zijn.
Fysiotherapeuten kunnen patiënten bij deze klachten helpen, middels oefentherapie, massage en diverse fysio-technieken.

Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut alle klachten in kaart, middels een gesprek en eventueel ondersteund door gegevens van de arts. Daarna volgt een bewegingsonderzoek. In samenspraak met de patiënt wordt vervolgens een behandelplan opgesteld. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst daarvan.
Fysiotherapie is altijd maatwerk. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders. Wel werken wij volgens de erkende  richtlijnen.

Fysiotherapie heeft zich de laatste jaren enorm ontwikkeld. Vanuit de beroepsorganisatie KNGF wordt voortdurend de kwaliteit van fysiotherapeuten bewaakt en verbeterd. Er zijn strenge eisen. De opleiding tot fysiotherapeut is een 4-jarige HBO opleiding. Elke therapeut is verplicht jaarlijks na- en bijscholingen te volgen. Dit  wordt geregistreerd in een kwaliteitsregister.

In onze regio worden regelmatig  lezingen voor onze beroepsgroep verzorgd door diverse zorg-instanties in de regio. Dit soort bijeenkomsten worden door ons met interesse bijgewoond. Verder volgen we de lezingen en workshops die het KNGF organiseert in deze regio.