Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

 

Samenwerken

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.
Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.

Soms krijgen ouders advies over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding voor het kind of over spelen. Hierbij houdt de fysiotherapeut rekening met de lichamelijke beperkingen van het kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Daarbij spelen de ouders ook een rol.

Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.

 

Wanneer naar een kinderfysiotherapeut?

 • aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden;
 • afwijkend looppatroon;
 • voorkeurshouding van baby, huilbaby’s;
 • ademhalingsproblematiek;
 • cerebrale parese;
 • devenlomental coördination disorder (DCD)
 • jeugdreuma;
 • motorische ontwikkelingsachterstand;
 • orthopedische klachten en/of afwijkingen;
 • motorische schrijfproblemen;
 • spina bifida;

FITKIDS!

Fitkids is een fitness- en oefenprogramma, opgezet door Stichting Fitkids, voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. De kinderen trainen bij Fitkids gedurende een half jaar tot een jaar onder professionele begeleiding van onze (kinder)fysiotherapeut Carla de Rooij.

Waarom?
Na onderzoek onder kinderen, ouders, kinderartsen en kinderfysiotherapeuten bleek dat bewegen voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening vaak niet vanzelfsprekend is. Veel kinderen met een beperking of chronische ziekte leiden een inactief leven, waardoor uiteindelijk participatie in sport minimaal is. Daarnaast zijn er ook kinderen die individuele kinderfysiotherapie niet meer nodig hebben, maar de overstap naar een sportclub nog niet kunnen maken. Hierdoor blijven ze uiteindelijk, langer dan nodig, bij de kinderfysiotherapeut onder individuele behandeling. Voor deze groep kinderen slaat Fitkids de brug van individuele kinderfysiotherapie naar bewegen en sporten.

Voor wie?
Fitkids is er voor kinderen vanaf 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening, die een inactief leven leiden. De kinderen worden meestal doorverwezen door een kinderarts of specialist. Aan Fitkids doen bijvoorbeeld kinderen met astma, CP, taaislijmziekte, jeugdreuma, DCD, downsyndroom, diabetes, autisme of een aangeboren hartafwijking mee. Kinderen met verschillende aandoeningen trainen met elkaar, onder het motto: ‘het maakt niet uit wat je hebt, iedereen heeft wel wat!’ Fitkids is geen obesitasprogramma. Natuurlijk kunnen kinderen met overgewicht of obesitas als comorbiditeit wel deelnemen aan Fitkids want Fitkids is een trainingsprogramma dat wordt samengesteld op de specifieke behoefte van het kind. Er wordt gewerkt aan individuele doelen. In een Fitkids-uur wordt er zowel individueel op fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind. In onze praktijk beschikken we ook over de mogelijkheid om van het zwembad gebruik te maken. In groepsverband worden allerlei soorten sport en spel gedaan. Het sociale element is een onlosmakelijk deel van Fitkids.

Doel :
In Fitkids ontdekken de kinderen dat bewegen leuk en goed voor je is. Een belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. Fitkids is een dynamisch project; kinderen blijven een half jaar tot maximaal een jaar in Fitkids. Het kind wordt gestimuleerd om na het doorlopen van het Fitkidsproject door te gaan met een sport of activiteit. Zowel de fysieke als mentale fitheid van de kinderen verbetert, dit kan eveneens beschouwd worden als een doel van Fitkids. De Stichting Fitkids heeft door heel Nederland inmiddels meer dan 170 Fitkidscentra geopend.

 

Onze praktijk in Waalre

Fysiotherapeutisch Centrum Beusen-Foudraine is gevestigd in Aalst-Waalre vlakbij de High Tech Campus Eindhoven. Onze patiënten voor manuele therapie komen uit de omliggende gemeentes zoals Eindhoven, Valkenswaard en Aalst of Waalre. De praktijk beschikt over 5 grote behandelkamers, 2 fitnesszalen, een beweegtuin én een verwarmd oefenzwembad, dat is uniek in deze regio. Nieuwsgierig? Neem even een kijkje bij foto’s.